Privacy beleid

Privacy en Cookie Statement Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning

Laatste update: 23 mei 2018

Je bezoekt mijn website www.mar10.eu voor informatie. Bij nadere interesse kun je een aanvraag doen voor een, op mijn kosten, vrijblijvend kennismakingsgesprek, een financieel advies een financiële planning of een hypotheekadvies. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning

Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je diensten van Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning vraagt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Ik zal je gegevens niet aan derden verstreken.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie hieronder voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
  • Betaalgegevens: Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies

Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden.
  • Ik maak gebruik van Google Analytics-cookies en heb een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd en ‘gegevens delen’ heb ik uitgezet. Ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. We bewaren jouw persoonlijke gegevens zolang je bent aangemeld voor onze diensten. Ook als we jouw persoonlijke gegevens verwijderen, kunnen deze gegevens nog een extra periode bewaard blijven in back-up- of archiefmedia om juridische, fiscale of wettelijke redenen, of voor legitieme en wettelijke bedrijfsdoeleinden. Je kunt ons altijd vragen om persoonlijke gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mar10.eu. Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op via info@mar10.eu. Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren. Als je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

www.mar10.eu is een website van Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning.

Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning is als volgt te bereiken: e-mailadres: info@mar10.eu

Wijzigingen

Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update